jump to navigation

September 10, 2011

Posted by nindtaa in chocolate.
Tags: ,
add a comment
Dengan puisi aku bernyanyi-Sampai sejauh umurku nanti-Dengan puisi aku bercinta-Berbatas cakrawala.
Dengan puisiaku mengenang-Keabadian yang akan datang-Dengan puisi aku menangis-Jarum waktu bila kejam mengiris.
Dengan puisi aku mengutuk-Nafas zaman yang busuk-Dengan puisi aku berdoa-Perkenanlah kiranya…
(Tauifq Ismail, 1965)
Adakah suara cemara. Mendesing menderu kepadamu. Adakah melintas sepintas. Gemersik daunan lepas/ Deretan bukit-bukit biru. Menyeru lagu itu. Gugusan mega. Ialah kencana/ Adakah suara cemara. Mendesing menderu padamu. Adakah lautan ladang jagung. Mengombakkan suara itu.// (Taufiq Ismail, Adakah Suara Cemara, 1972).